לוח שנה

S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Davis researchers seminar

Date: 
Wed, 19/12/2018 10:30 to 12:00
Location: 
Seminar room, International Relations Department
Lecturer: 
Dr. Tal Nitzan
Title: "Presenting the Present(e): Guatemalan Feminists' Anti Violence Performances"